WEBGUNEAREN TITULARRAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK

Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legearen 10. artikuluan ezarritako informazio-betebeharra betetzeko, HERRIKO JATETXEA GARAIk (NAN: aurrerantzean HERRIKO JATETXEA GARAI), pribateweb.es webgunearen titular gisa (helbidea: SAN MIGEL PLAZA Z/G), posta kodea: 48200 (helbidea: GARAI), posta elektronikoa:

ERABILERA BALDINTZAK

Priveweb.es-en erabilerak pribateweb.es-en Erabiltzaile izaera ematen du, pertsona fisikoa edo juridikoa izan, eta nahitaez Lege Abisuan jasotako klausula eta baldintza orokor guzti-guztiak osorik eta erreserbarik gabe onartzea dakar. Erabiltzailea ez badago ados Lege Abisu hau erabiltzeko klausula eta baldintzekin, ez du pribateweb.es erabili beharko. Lege Ohartarazpen honek aldaketak eta eguneratzeak izan ditzake eta, beraz, HERRIKO JATETXEA GARAIk argitaratutako bertsioa desberdina izan daiteke Erabiltzailea Atarian sartzen den une bakoitzean. Beraz, erabiltzaileak Lege-oharra irakurri behar du pribateweb.es webguneetara sartzen den aldi guztietan.

 

HERRIKO JATETXEA GARAIk HERRIKO JATETXEA GARAIk edo baimendutako hirugarrenek Internet bidez argitaratutako edukiak eskuratzeko eta erabiltzeko aukera ematen dio Erabiltzaileari.

Erabiltzailea behartuta dago eta konpromisoa hartzen du pribateweb.es eta edukiak indarreko legeriarekin bat etorriz erabiltzera, baita Lege-oharrarekin bat, eta legezko abisu honen bidez edo pribateweb.es osatzen duten edukietako beste edozein lekutan (elkarbizitza-arauak, morala eta oro har onartutako ohitura onak, kasu) bere esku jarritako beste edozein ohar edo jarraibide erabiltzera ere. Horretarako, erabiltzaileak bere gain hartzen du EDUKIK EZ erabiltzeko obligazioa eta konpromisoa, legezko oharrean edo indarrean dagoen legedian debekatutako legez kontrako helburu edo efektuekin, hirugarrenen eskubide eta interesei kalte egin diezaiekeelako, edo, edozein modutan, eduki, ekipo informatiko edo HJRIERAI, artxibo eta bestelako eduki informatiko mota guztiak kaltetu, baliogabetu, gainkargatu, narriatu edo normaltasunez erabiltzea galaraz dezaketelako.

Erabiltzaileak bere gain hartzen du pribateweb.es-en barruan dagoen edozein material mota ez transmititzeko, ez zabaltzeko edo hirugarrenen esku uzteko konpromisoa, hala nola informazioak, testuak, datuak, edukiak, mezuak, grafikoak, marrazkiak, soinu-artxiboak eta/edo irudia, argazkiak, grabazioak, softwarea, logotipoak, markak, ikonoak, teknologia, argazkiak, softwarea, estekak, diseinu grafikoa eta iturri-kodeak, edo webguneko izaera pribatizaeran sar daitekeen beste edozein material. Halaber, horrekin guztiarekin bat etorriz, erabiltzaileak ezin izango du:

*Edukiak erreproduzitzea, kopiatzea, banatzea, eskura jartzea edo beste edozein modutan jendaurrean jakinaraztea, eraldatzea edo aldatzea, salbu eta HERRIKO JATETXEA GARAIk, dagozkion eskubideen titularrak, idatzizko baimen esplizitua ematen badu, edo hori legez baimentzen bada.

*Herriko JATETXEA GARAIren edo haren titularren eskubideen erreserbaren, arrasto eta/edo identifikatzaile digitalen, ur-marken edo horiek ezagutzeko ezarritako beste edozein baliabide teknikoren identifikazio-datuak ezabatzea, manipulatzea edo edozein modutan aldatzea.

Erabiltzaileak ez du Edukiak eskuratzerik izango, ezta lortzen saiatzerik ere, horretarako, kasuaren arabera, Edukiak dauden webguneetan edo, oro har, Interneten horretarako erabili ohi diren webguneetan horretarako jarri edo adierazi diren bitartekoez edo prozedurez bestelakoak erabiliz, baldin eta Conteneweb.es eta/edo/eta Conteneweb.es-ek kalte egiteko edo erabilezin bihurtzeko arriskurik ez badute.

JABETZA INTELEKTUALA

Pribateweb.es-en agertzen diren markak, izen komertzialak edo zeinu bereizgarriak HERRIKO JATETXEA GARAIren jabetzakoak dira, edo, hala badagokio, horien jabeenak, eta ezin da ulertu Atariaren edo/eta Edukien erabilerak edo sarbideak Erabiltzaileari ematen dionik marka, izen komertzial eta/edo zeinu bereizgarrien gaineko eskubiderik, eta ezin da ulertu Erabiltzailearen gaineko eskubide bakar bat ere dagoenik. Era berean, edukiak HERRIKO JATETXEA GARAIren edo, hala badagokio, hirugarrenen jabetza intelektualak dira, eta, beraz, jabetza intelektualeko eskubideak HERRIKO JATETXEA GARAIren edo horiek erabiltzeko baimena eman duten hirugarrenen titulartasunpekoak dira; izan ere, hirugarren horiei dagokie eskubide horien ustiapen-eskubideak baliatzea, edozein modutan, eta, bereziki, erreproduzitzeko, banatzeko, jendaurrean komunikatzeko eta eraldatzeko eskubideak. Web honetan dagoen informazioa baimenik gabe erabiltzeak eta HERRIKO JATETXEA GARAIren edo edukiak laga dituzten pribateweb.es-en barruan dauden hirugarrenen jabetza intelektualaren edo industrialaren eskubideak urratzeak legez ezarritako erantzukizunak ekarriko ditu.

HERRIKOJATETXEAGARAI.COM-EN ESKURAGARRITASUNA

Herriko JATETXEA GARAIk ez du bermatzen eten edo akatsik ez dagoenik pribateweb.es-en edo bere edukien sarbidean, ezta eduki horiek eguneratuta daudenik ere, nahiz eta bere ahaleginik onenak garatuko dituen, hala badagokio, horiek saihesteko, zuzentzeko edo eguneratzeko. Beraz, HERRIKO JATETXEA GARAIk ez du bere gain hartzen Erabiltzaileari eragindako edozein motatako kalte edo galeren erantzukizuna, baldin eta kalte edo galera horiek telekomunikazio-sareetan akatsak edo deskonexioak eragiten badituzte eta, ondorioz, atariko zerbitzua eten, bertan behera utzi edo eteten bada zerbitzua ematen den bitartean edo aldez aurretik.

Herriko JATETXEA GARAIk baztertu egiten du, indarrean dagoen legerian jasotako salbuespenekin, pribateweb.es-en eta Edukien funtzionamenduaren eskuragarritasun-, jarraitutasun- edo kalitate-faltagatik izan daitezkeen mota guztietako kalte-galeren erantzukizun oro, ez baitu betetzen ERABILTZAILEAK herrikojatetxeagarai.cometa Edukiei egotzi liezaiekeen erabilgarritasun-itxaropena.

Web honetan agertzen diren Hiperesteken funtzio bakarra Erabiltzaileari gaiari buruzko informazioa duten beste Web batzuen berri ematea da. Hiperesteka horiek ez dira inolako iradokizun edo gomendio.

 

Herriko JATETXEA GARAIk ez du bere gain hartzen estekatutako orri horien edukien, Hiperesteken funtzionamenduaren edo erabilgarritasunaren eta esteka horien emaitzaren gaineko erantzukizunik, eta ez du bermatzen sistema informatikoan (hardwarea eta softwarea), dokumentuetan edo erabiltzailearen fitxategietan aldaketak eragin ditzakeen birusik edo bestelako elementurik ez dagoenik, ez eta Erabiltzaileari eragindako edozein motatako kalteen erantzukizunik ere.

HERRIKO JATETXEA GARAIk ez du zertan birusik, zizarerik edo beste edozein elementu informatiko kaltegarririk ez dagoela kontrolatu. Erabiltzaileari dagokio, nolanahi ere, informatika-programa kaltegarriak detektatzeko eta desinfektatzeko tresna egokiak izatea; beraz, HERRIKO JATETXEA GARAIk ez du bere gain hartzen herrikojatetxeagarai.comzerbitzua ematen den bitartean gerta daitezkeen segurtasun-akatsen gaineko erantzukizunik, ez eta Erabiltzailearen edo hirugarrenen sistema informatikoari (hardwarea eta softwarea) eragin dakizkiokeen kalteen gaineko erantzukizunik ere. Halaber, ez ditu bere gain hartzen ordenagailuan erabilitako fitxategiak edo dokumentuak, ordenagailuaren ondorio gisa, eta ordenagailuaren supresentziarako.

Herrikojatetxeagarai.cometa Edukien zerbitzuak, hasiera batean, iraupen mugagabea du. Herriko JATETXEA GARAIk, hala ere, baimena du herrikojatetxeagarai.cometa/edo edozein Eduki zerbitzuaren prestazioa edozein unetan amaitutzat emateko edo eteteko. Hori posible denean, HERRIKO JATETXEA GARAIk aldez aurretik ohartaraziko du web pribateweb-ak amaitu edo eten egingo direla

HERRIKOJATETXEAGARAI.COM-EN KALITATEA

HERRIKO JATETXEA GARAIk bere ahaleginik onena egiten du, baina ez du bermatzen edukien erabateko egiazkotasuna, zehaztasuna, fidagarritasuna, erabilgarritasuna eta/edo gaurkotasuna. Atari hau osatzen duten orrietan dagoen informazioa informatzeko, kontsultarako, dibulgaziorako eta publizitaterako baino ez da. Inola ere ez dute konpromiso lotesle edo kontratuzko izaerarik.

ERANTZUKIZUNA MUGATZEA

Herriko JATETXEA GARAIk ez du inolako erantzukizunik Erabiltzaileak informazio horretan oinarrituta har ditzakeen erabakiengatik, ez eta pribateweb-en dokumentuek eta grafikoek izan ditzaketen akats tipografikoengatik ere. Informazioa aldian-aldian alda daiteke, edukiak zabaldu, hobetu, zuzendu edo eguneratzeagatik edukia aldez aurretik jakinarazi gabe.

JAKINARAZPENAK

Herriko JATETXEA GARAIk edozein bide erabiliz erabiltzaileari egiten dizkion jakinarazpen eta komunikazio guztiak eraginkorrak izango dira ondorio guztietarako.

ESKUMENA

Lege Abisu honen interpretazioari, aplikazioari eta betetzeari buruz sortzen diren arazo guztietarako, bai eta hura erabiltzearen ondorioz sor daitezkeen erreklamazioetarako ere, esku hartzen duten alderdi guztiak Bizkaiko epaile eta auzitegien mende jartzen dira, eta berariaz uko egiten diote legokiekeen beste edozein foruri.

APLIKATU BEHARREKO LEGERIA

Indarrean dagoen Espainiako araudiak arautzen du lege-ohar hau.